NORTEL – 1x OC-192/STM-64 STS-1/HO DWDM 1556.55nm -NTK526MYE5

In stock

Brand:NORTEL
SKU:NTK526MYE5
HECI:
Clei Code:

SKU: NTK526MYE5 Tag:

1x OC-192/STM-64 STS-1/HO DWDM 1556.55nm

Main Menu

NORTEL - 1x OC-192/STM-64 STS-1/HO DWDM 1556.55nm -NTK526MYE5